Vo všetkých obchodných transakciách sa usilujeme o kooperatívnu spoluprácu zameranú na budúcnosť s našimi zákazníkmi.

Nasledujúce podmienky platia ako základ obchodného vzťahu medzi koncovými používateľmi a PRUEFL KG.  Na základe objednávky sú tieto plne uznané. Môžu sa uzavrieť ústne dohody, ale sú platné iba po písomnom potvrdení spoločnosťou PRUEFL KG. Názov „PRUEFL“ je registrovaná obchodná značka a bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti PRUEFL KG sa nesmie žiadnym spôsobom používať ani zneužívať. To isté platí pre registrované logo spoločnosti.

Sídlo firmy: PRUEFL KG - A – 3424 Zeiselmauer, Römergasse 17
Predaj a distribúcia: A – 3424 Zeiselmauer, Römergasse 17

Tel./Hotline 0043 676-42-042-48 e-mail: info@pruefl.com
Internet: www.pruefl.com

Podrobnosti a informácie v našich ponukách sa môžu zmeniť. Vyhradzujeme si právo na zmeny v zmysle vylepšenia produktu alebo v rámci primeraných limitov, ako aj zmeny cien. Popisy materiálov v našich prehľadoch produktov alebo iných médiách majú informatívny charakter. Popis rozmerov, farieb a hmotnosti je kvôli použitiu prírodných materiálov približný. 

Vezmite prosím na vedomie:

Montessori materiál NIE JE hračka, ale vzdelávací učebný materiál. Správne použitie si vyžaduje primerané vzdelanie.

Montessori materiál môže obsahovať prehltnuteľné, malé, drsné, špicaté alebo iné prvky, ktoré môžu pri nesprávnom použití spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Preto ho smú používať iba deti pod dohľadom vhodne vyškolených osôb a vo vhodnom prostredí.

Objednávka:

Objednávky, ktoré sme dostali písomne ​​alebo telefonicky, sa považujú za záväzné. Všetky prichádzajúce objednávky sú potvrdené e-mailom s potvrdením objednávky vrátane priloženej faktúry a očakávaného času dodania,mpokiaľ to zákazník neopraví, táto objednávka sa považuje za záväznú.

Tovar, ktorý nie je na sklade, bude tiež potvrdený potvrdením objednávky a bude sa u nás uchovávať. Pokiaľ nedôjde k oprave zo strany zákazníka, objednávka zostáva v platnosti a po prijatí tovaru bude fakturovaná a odoslaná samostatne. 

Dôležité !! Toto dodanie môže trvať aj mesiace. Týmto sa platnosť objednávky neruší. Zaslaním objednaného tovaru zákazníkovi je zmluva uzatvorená.

Dodacia lehota:

Produkty, ktoré sú skladom:

Najrýchlejšia možná dodávka všetkých skladovaných materiálov PO ÚHRADE. Spravidla do 3 až 10 pracovných dní, ihneď po prijatí objednávky, sa požadované položky prevezmú z jedného z našich skladov, zlúčia sa a odošlú k vám. Okrem materiálov, ktoré sú dokončené až po objednávke - do 6 týždňov. Čiastočné dodávky sú možné, dodatočné náklady v dôsledku čiastočných dodávok sú na naše náklady, s výnimkou požiadaviek zákazníkov na okamžité čiastočné dodanie.

Produkty, ktoré nie sú skladom:

Výrobky, ktoré vyrábame my, alebo naši výrobný partneri v EÚ, sa zodpovedajúca objednávka výroby uskutoční okamžite po objednávke zákazníkom. Zvyčajne sa doručenie uskutoční do 6 mesiacov. Dátumy, ktoré sa od tohto odchýlia, sú oznámené zákazníkovi. V prípade materiálov, ktoré sa nevyrábajú v EÚ, sme tiežaj my závislí od včasného a správneho dodania našich dodávateľov. Snažíme sa skrátiť dodacie lehoty. Vo výnimočných prípadoch môže byť čakacia doba však až do 24 mesiacov. Zákazníci sú informovaní o očakávanej dodacej lehote čo najskôr, keď tovar nie je na sklade. Prosíme Vás o pochopenie, že v týchto prípadoch sme závislí od našich obchodných partnerov, a preto nie vždy môžeme okamžite reagovať.

Cenník:

Vydaním najnovšieho cenníka dostupného na www.pruefl.com, alebo na požiadanie strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky. Ceny sú v € vrátane daní a poplatkov, pokiaľ nie je uvedené inak. Zmeny cien vyhradené.

Poštovné:

Slovensko: do celkovej hodnoty objednávky 200, - € plus poštovné 23, - €, z celkovej hodnoty objednávky poštovné, od 200, - € celková hodnota objednávky -  zadarmo.

Poštovné zahŕňa: balný materiál, personálne náklady, náklady na prepravu, ako aj vysoké prepravné náklady vrátane mýta a rôznych príplatkov. Ostatné krajiny na požiadanie.

Zmeny vo faktúrach, opätovných výdajoch atď .:

Za zmeny faktúr alebo opätovných výdajov, ktoré nevznikli našou vinou, účtujeme poplatok za spracovanie vo výške 5,00 €.

Minimálna hodnota objednávky: ŽIADNA, my však výslovne upozorňujeme na náklady na dopravu - poštovné.

Rabaty:

pri objednávkach na dodaciu adresu zo sumy objednávky 500,00 € zľava 3% * pri objednávkach na dodaciu adresu zo sumy objednávky 2000,00 € zľava 5%

* Ďalej len na základe dohody.

* Okrem akcií, vzdelávacích zliav, špeciálnych produktov, tlačiarenských výrobkov a cenovo viazaného tovaru. Tovar od iných spoločností je vylúčený z možnosti zľavy.

Platobné podmienky a zachovanie vlastníctva:

pre nových a súkromných zákazníkov iba po úhrade vopred na základe zaslanej faktúry.

Splatné podľa určenej lehoty splatnosti, avšak najneskôr do 14 dní od prijatia platobných pokynov. Skonto podľa faktúry do stanoveného dátumu.

Neoprávnené odpočítanie skonta v hotovosti má za následok následné predpísanie plus náklady. Vo väčšine prípadov ich dostávajú verejné inštitúcie od federálnych a miestnych samospráv spolu s dodaným materiálom (pokiaľ nie je uvedené alebo písomne ​​dohodnuté inak). V prípade omeškania platby účtujeme štandardné úroky z omeškania. Platba doručenku, plus náklady, na účet podľa pokynov. Vyhradzujeme si právo vylúčiť jednotlivé spôsoby platby.

Platby na účet:

Názov účtu: PRUEFL KG v rámci EÚ – štandardnou úhradou na

IBAN: AT95 3200 0000 0555 6667  BIC: RLNWATWW

Pri všetkých prevodoch sa musí uviesť číslo faktúry alebo číslo zákazníka, inak nie je možné s istotou uskutočniť priradenie platby. Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Poškodenie alebo strata kvality sa vyúčtujú, rovnako ako neoprávnené skonto v hotovosti, bez ohľadu na sumu.

Výmena a vrátenie tovaru:

Iba po predchádzajúcom písomnom zrušení (e-mailom) do 14 dní od dodania v úplnom, bezchybnom a nepoškodenom stave v neoznačenom originálnom obale a iba v dostatočnom balení, ktoré je v súlade s predpismi pošty a chráni obsah pred poškodením. CD-čka, špeciálne objednávky, zošity, šablóny, ako aj tovar vyrobený na objednávku, sú z možnosti vrátenia vylúčené. Vylúčené sú tiež všetky tovary, ktoré podliehajú skaze alebo sú z dôvodov hygieny alebo ochrany zdravia nevratné. Náklady na vrátenie znáša zákazník, pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak (e-mail). V prípade vrátenia budú platby, ktoré už boli prijaté, vrátené. Balenie návratky sa musí uskutočňovať v súlade s pokynmi  a predpismi pošty a musí sa zabezpečiť primerané, ochranné balenie.

NEZAPLATNÉ vrátenia NIE sú akceptované, alebo budú náklady  zákazníkovi fakturované osobitne.

Záruka:

Pravidelné kontroly zabezpečujú štandardy kvality. Ak bude napriek kontrole chybný tovar stále dodaný, budeme sa snažiť čo najrýchlejšie vadu odstrániť. Uplatňujú sa záručné práva. Na tovar a importovaný tovar sa vzťahujú medzinárodne uplatniteľné normy, niekedy je však potrebné akceptovať malé tolerancie.

Poškodenie pri preprave:

Z poistno-technických dôvodov musí byť viditeľné poškodenie okamžite potvrdené personálom dopravnej spoločnosti pri jej prevzatí a do 12 hodín písomne nahlásené nám aj ​​s FOTO DOKUMENTÁCIOU. 

DÔLEŽITÉ: NEVYHADZOVAŤ BALENIE = DÔKAZ.

Tak isto poškodenie, ktoré nie je okamžite viditeľné a ktoré sa zistí až po otvorení, musí byť nahlásené písomne ​​prostredníctvom FOTO DOKUMENTÁCIE do 24 hodín. 

DÔLEŽITÉ: NEVYHADZUJTE BALENIE = DÔKAZ.

Neskoré oznámenie oslobodzuje dopravnú spoločnosť od zodpovednosti. Náklady na oneskorené hlásenie preto znáša zákazník.

Balenie a ochrana životného prostredia:

Pokiaľ je to možné, používame použité kartónové a ekologické obaly. Materiál PRUEFL: Naši výrobní partneri pre PRUEFL materiály sa nachádzajú v rámci EÚ, pretože krátke dopravné trasy sú  pre nás dôležité, nakoľko sú šetrné k životnému prostrediu. Všetky výrobky PRUEFL podliehajú prísnym európskym výrobným normám. Dovážaný materiál a tovar: Doplnok k PRUEFL materiálu, alebo ako alternatíva. Tieto produkty sú osobitne označené, aby uľahčili našim zákazníkom výber medzi PRUEFL materiálom alebo  dovážaným tovarom.

Ochrana osobných údajov:

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, používame výlučne na spracovanie objednávok a interné spracovanie. Neprenáša sa na tretie strany, ktoré nesúvisia so samotným spracovaním objednávky ani s dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.

arrow_upward