Možné len po predošlej písomnej (e-mail) dohode, najneskôr však do 14 dní od doručenia v úplnom, bezchybnom a neporušenom stave v originálnom nepopísanom obale a s postačujúcim balením, dostatočne chrániacom materiál, ktoré zodpovedá predpisom pošty. CD čka, špeciálne objednávky, na individuálne želanie vyhotovený tovar sú z možnosti vrátenia tovaru vylúčené. Takisto je z práva vrátenia vylúčený kaziteľný tovar, alebo tovar ktorý je z hygienických dôvodov, alebo z dôvodov ochrany zdravia ďalej nepoužiteľný. Náklady na vrátenie tovaru platí objednávateľ, vínimkou je inak znejúca písomná (mail) dohoda. V prípade vrátenia tovaru bude už prijatá úhrada vrátená. V prípade vrátenia musí byť tovar zabalený podľa predpisov pošty a obal musí dostatočne chrániť tovar pred poškodením pri manipulácii.

arrow_upward